Oś priorytetowa:
1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie:
1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie:
1.3.1. Projekty rozwojowe
Nazwa projektu:
Wykorzystanie kapusty białej
na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby
(AGROBIOKAP)
Nr projektu:
UDA-POIG.01.03.01-00-138/09-00
ANEKS NR UDA-POIG.01.03.01-00-138/09-06
Rekomendowana kwota dofinansowania:
3 391 950,00 PLN
Termin realizacji projektu:
01/04/2007-01/07/2013
 
Aktualizacja: 18.10.2021 © 2010 Politechnika Gdańska