KONSORCJUM

Konsorcjum podejmuje wspólne zadania badawcze o charakterze aplikacyjnym, a także wspólne działania w kierunku rozpowszechnienia wiedzy powstałej w wyniku realizacji projektu AGROBIOKAP z uwzględnieniem przepisów o prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. W skład konsorcjum wchodzą następujące instytucje:

Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez Rektora Prof. dr. hab. inż. Henryka Krawczyka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z siedzibą przy ul. Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, reprezentowanym przez Rektora Prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Sady

Instytut Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego
z siedzibą przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa reprezentowanym przez Dyrektora Mgr inż. Józefa Menesa

Koordynator Konsorcjum
Dr hab. inż. Piotr Konieczka

Rada Konsorcjum

Dr hab. inż. Piotr Konieczka - Przewodniczący Rady
Dr inż. Renata Bączek-Kwinta
Dr inż. Irena Grzywa-Niksińska

Sekretariat Konsorcjum

Dr inż. Kamila Klimaszewska
Dr inż. Irena Rutkiewicz

 
Aktualizacja: 03.08.2020 © 2010 Politechnika Gdańska