KONTAKT

PG               ICP              UR
    
Politechnika Gdańska           Instytut Chemii Przemysłowej              Uniwersytet Rolniczy   
                                      im. Profesora Ignacego Mościckiego             im. H. Kołłątaja         
                                                      w Warszawie                              w Krakowie

 
Aktualizacja: 03.08.2020 © 2010 Politechnika Gdańska