VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowo-Technologiczne
Sopot, 9-13 maja 2011

Garść aktualności

 • W dniu 15 kwietnia rozesłane zostaną maile do wszystkich, którzy zgłosili swój udział w seminarium BioMediTech 2011. Jeżeli wysłał(a) Pani/Pan swoje zgłoszenie, a nie otrzyma Pani/Pan wiadomości, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biomeditech2011@gmail.com.
 • Deadline płatności został przesunięty na 21 kwietnia 2011 roku.
 • Zapraszamy do rejestracji! Nadal dysponujemy wolnymi miejscami. Z przyjemnością informujemy, że TERMIN REJESTRACJI ZOSTAŁ PONOWNIE WYDŁUŻONY. OSTATECZNY TERMIN REJESTRACJI I NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW MIJA 14 KWIETNIA o północy.
 • Nadal obowiązują ceny tzw. wczesnej rejestracji.
 • Termin nadsyłania artykułów mija 11 kwietnia o północy.
 • Ustalone zostały wymiary posterów. Obowiązuje: orientacja pionowa, format A0 (841 x 1189 mm).
 • Czas wystąpienia ustnego został ustalony na 20 minut (w tym czasie zawarte jest kilka minut na dyskusję/pytania końcowe).

Zapraszamy do udziału w seminarium Biomeditech

Konferencja odbędzie się w dniach 9-13 maja 2011 roku w Sopocie. To cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenie organizowane jest już po raz siódmy, po raz pierwszy na Pomorzu.

Celem seminarium jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy młodymi naukowcami działającymi na pograniczu nauk technicznych i przyrodniczych oraz integracja przedstawicieli tego środowiska. Realizacji wyżej wymienionych celów posłuży bogaty program konferencji, którego pierwszy i zasadniczy element stanowią referaty i sesje plakatowe uczestników – studentów i doktorantów. Zaplanowano ponad sto dwudziestominutowych wystąpień. Drugim istotnym czynnikiem mają być wykłady zaproszonych gości. W intencji organizatorów wysłuchanie i przedyskutowanie tematyki zaprezentowanej przez wybitnych naukowców umożliwi młodym adeptom nauki poszerzenie wiedzy i perspektyw ich rozwoju naukowego. Trzecia część programu - integracja przedstawicieli środowiska młodych naukowców – zostanie zrealizowana poprzez wspólne zwiedzanie Westerplatte, gdańskich muzeów, wycieczkę nad morze oraz imprezę integracyjną związaną z obchodami Roku Heweliusza.

Historia seminarium

Seminarium jest organizowane po raz siódmy, jednak dopiero w zeszłym roku przyjęło zasięg ogólnopolski. Pomysł organizacji tego typu seminarium był efektem owocnej współpracy pomiędzy Sekcją Fizyki Biomolekularnej i Medycznej Studenckiego Koła Naukowego Fizyków na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu oraz Studenckim Kołem Naukowym Fizyków BOZON na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie. Intencją pomysłodawców było, aby seminarium miało charakter cykliczny i odbywało się co roku naprzemiennie w Poznaniu i w Krakowie, a w przyszłości również w innych miastach akademickich naszego kraju.

Poprzednie konferencje:

 • Pierwsze seminarium zostało zorganizowane w dniach 24 – 26 lutego 2005 r. na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie i zostało włączone przez Oddział Krakowski PTF w ramy obchodów Światowego Roku Fizyki 2005.
 • Drugie seminarium odbyło się w dniach 22 – 25 lutego 2006 r. na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.
 • Trzecie w dniach 12 – 16 lutego 2007 r. ponownie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie.
 • Czwarte w dniach 31 marca – 5 kwietnia 2008 r. na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.
 • Piąte w dniach 21-25 kwietnia 2009 r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Zeszłoroczne, szóste seminarium, zorganizowane zostało ponownie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednak w jego organizacji wzięły udział dwa wydziały: Fizyki i Chemii. Seminarium przybrało również nową nazwę, „BIOMEDITECH – badania i innowacje", która podkreśla interdyscyplinarność konferencji oraz potrzebę poszukiwania praktycznych zastosowań prowadzonych przez młodych naukowców badań.

Tegoroczne seminarium, po raz pierwszy odbywające się w Sopocie, współorganizowane jest przez Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.